Kalite Danışmanlık

Zaman ve Hız, Sizin için Önemli ise, Size verebilecegimiz bir hizmet, Mutlaka vardır...

Turizm İşletme Belgesi

Turizm İşletme Belgesi Nedir?

Turizm İşletme Belgesi; Turizm sektörü yatırımlarında, Turizm tesislerinin yatırımlarının tamamlanıp işletmeye geçildiği anda alınacak bir belgedir. Turizm İşletme Belgesi Turistik tesisin mevzuata uygun nitelikerde yapıldıgını ve en uygun şekilde işletmeye geçildiğini gösterir bir belgedir.

Turizm İşletme Belgesi Dogrudan verilecegi gibi Turizm Yatırım Belgesi nin Turizm İşletme Belgesi ne dönüşmesi ile de gerçekleşmektedir. kültür turizm bakanlığı

Turizm İşletme Belgesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

1- Başvuru Dilekçesi (Tarafımızca Hazırlanır)

2- Tesis Tanıtım Raporu (Tarafımızca Hazırlanır)

3- Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (Dilekçe ve ekleri bu kişilerce imzalanacaktır.)

4- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Noter Onaylı)

Turizm İşletme Belgesi Nasıl Alınır?

Turizm İşletme Belgesi alına bilmesi için Yukarıda bahsi geçen evraklarla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığına Müracaatta Bulunulur. Müracaat incelenerek herhangi bir eksiklik görülmedigi takdirde Bakanlık tarafından Eksper tayin edilir.Eksperler tarafından tesis görülüp mevzuata uyğun niteliklerde oldugu onaylanmalıdır. Tesisite eksik mevcut ise eksper eksikliklerin giderilmesini ister. Tekrar incelemek üzere eksperler tesise gelir eksiklik giderildi ise belge raporu oluşturulup gerekli harç ve ücretler yatırılarak Turizm İşletme Belgesi Düzenlenmiş olur.- Oteller için Degerlendirme ve Puanlama Kriterleri

- Turistik Tesislerin Belge Ücretleri


Etiketler : Turizm İşletme Belgesi | Turizm İşletme Belgesi Nedir | Turizm İşletme Belgesi Nasıl Alınır | Turizm İşletme Belgesi İçin Gerekli Evraklar | Turizm Teşvikleri | Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği | Turizm İşletme Belgesi Ne İşe Yarar| Doğrudan Turizm İşletme Belgesi